ساخت آمپلیفایر 200 وات

استریو دوکاناله هر کانال 100 وات