برچسب:Docker

30 بهمن 1400
معرفی کوبرنتیز
دوآپس

معرفی کوبرنتیز

کوبرنیتز به بیان کوتاه یک ابزار منبع باز برای مدیریت کانتینر (کانتینر ارکستریشن) است. در نگاه اول ممکن است کوبرنیتز…